Thủ đô của Akrotiri và Dhekelia tên là gì?

Posted by Trần Duy Thuận on Sunday, December 6, 2015

Bạn đang thắc mắc Thủ đô của Akrotiri và Dhekelia tên là gì? Hãy cùng tìm lời giải đáp bên dưới nhé.

"Các căn cứ Akrotiri và Dhekelia do Anh nắm giữ sau khi đế quốc Anh cho phép đảo Síp độc lập và sau cùng là chuyển đảo Síp từ một thuộc địa trong đế quốc này thành một nước cộng hòa trong Khối thịnh vượng chung. Anh quốc vẫn nắm giữ các căn cứ này do vị trí chiến lược của đảo Síp trong Địa Trung Hải." Theo Wikipedia
Akrotiri và Dhekelia trong tiếng Anh là The Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia.

Đây là quốc kỳ của đất nước Akrotiri và Dhekelia:

Thủ đô của Akrotiri và Dhekelia tên là gì?

Thủ đô của Akrotiri và Dhekelia hiện nay là Episkopi Cantonment.

Hãy cùng thư viện kiến thức 360. Đón xem các bài viết tiếp theo nhé.

{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment